KAKO RAZVITI DOBRE POSLOVNE ODNOSE SA BANKAMA

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva, svi naši seminari i treninzi osmišljeni su tako da polaznici steknu praktična znanja i veštine iz poslovnih finansija i upravljačkog računovodstva koja mogu odmah i neposredno da primene u svakodnevnom poslovnom životu i tako poboljšaju svoje poslovanje.

Šta vam ovaj seminar donosi?

Ovaj seminar će vam omogućiti da bolje razumete bankarske proizvode i kako da ih na najbolji način iskoristite u poslovanju, kako biste ga povećali i finansijski osigurali. Steći ćete bolji uvid u to šta je bankama važno prilikom ocene kreditne sposobnosti i kako to da iskoristite da postignete što bolje uslove u saradnji sa njima. Naučićete kako da na najefikasniji način realizujete komunikaciju sa bankama i postignete najbolji ishod.

Kome je namenjen?

Ovaj seminar namenjen je vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća koja već imaju uspostavljene poslovne odnose sa bankama, koriste širu paletu usluga osim samo platnog prometa i žele da ih unaprede kako bi imali bolje uslove i manje troškove.

Takođe, namenjen je i onima koji tek planiraju da uspostave i počnu da koriste i druge usluge banaka osim platnog prometa.

 

Sadržaj seminara

Predviđeno vreme trajanje ovog jednodnevnog seminara je jedan dan, 8 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 4 bloka po satipo vremena. Sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Seminar se odvija u manjim grupama do najviše 16 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Seminar obuhvata sledeće sadržaje:

 • Pregled bankarskog sektora u Srbiji
 • Pregled osnovnih usluga koje banke nude klijentima iz privrede
 • -Platni promet
 • -Kupoprodaja deviza (promptna i terminska)
 • -Depozitni poslovi
 • -Akreditivi i garancije za plaćanje
 • -Tenderske garancije, grancije za dobro izvršenje i otklanjanje neostataka u garantnom roku
 • Kreditni poslovi –
 • -Investicioni krediti,
 • -krediti za refinansiranje i trajna obrtna sredstva Krediti za likvidnost i obrtna sredstva
 • -Projektno finansiranje
 • -Faktoring i forfeting
 • -Lizing
 • Kako banke ocenjuju kreditni rizik i šta je to što im je važno?
 • Kako organizovati i sprovoditi komunikaciju sa bankama da ishod bude najbolji?
 • Kolaterali
 • Pregovaranje i ugovaranje
 • Saveti bivšeg bankara

Cena i prijave

Cena seminara je 14.400 RSD po učesniku. Cena obuhvata kotizaciju za seminar, radni materijal u štampanom i elektronskom obliku i posluženje za vreme pauza.

Za prijave do 15.10.2017. cena sa popustom iznosi 11.500 RSD po učesniku. Za prijave više učesnika iz istog preduzeća odobravamo dodatni popust.

Za registraciju molimo popunite Prijavu i dostavite je elektronskim putem na office@lfa.rs.

Predavač

Predavač, osnivač LFA Business Consultinga, Laura Fodor Agošton je afirmisani stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom bankarstvu, poslovnim finansijama i upravljanju rizicima. U periodu od 2003. do 2011. rukovodila je sektorima za poslove sa privredom u dve banke, od 2007. do 2011. bila član IO banke. Od 2012. uspešno se bavi poslovnim konsaltingom i edukacijom. Odlično poznaje privredu i finansijski sektor u Srbiji i regionu. Ima veliko iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima iz oblasti poljoprivrede, industrije i trgovine. Poseduje dugogodišnje trenersko i mentorsko iskustvo u oblasti poslovnih finansija i upravljanja rizicima za polaznike različitih profila, nivoa znanja i profesionalnog iskustva, uključujući i one kojima finansije nisu osnovna struka.

LFA Business Consulting

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga konsaltinga u oblasti poslovnih finansija i menadžmenta finansija i poslovna edukacija u vidu treninga i mentorskih programa iz oblasti poslovnih finansija i upravljačkog računovodstva.

Naše usluge poslovnog konsaltinga i poslovne edukacije obezbeđuju uspešan put razvoja naših klijenata do boljeg poslovanja.

Mi pružamo znanje, iskustvo, pouzdanost, podršku u poslovanju i siguran uspeh u razvoju poslovanja, jer razlika koja čini razliku su znanje i poslovne veštine.

Za sve dodatne informacije posetite www.lfa.rs ili nas kontaktirajte putem office@lfa.rs ili telefonom: +38121 300 5661 od 10 do 16 časova.