Finansijski menadžment

Poslovni rezultat nije nešto što se dešava tek tako i slučajno – njime se upravlja pojedinačnim odlukama, planiranjem i kontrolom
Svaka poslovna odluka ima svoje finansijske posledice
Dobra poslovna odluka zasniva se na dobrim  finansijskim podacima, analizi i planiranju

Da bi preduzeće uspešno poslovalo neophodno je da bude razvijena funakcija finansijskog mendžmenta i da rukovodioci i zaposleni koji neposredno vode svakodnevno operativno poslovanje budu u potpunosti osposobljeni. Funkcija finansijskog menadžmenta je veoma važna da bi se donosile kvalitetne odluke i o bitnim strateškim pitanjima daljeg razvoja preduzeća i investiranja.

Našim klijentima pomažemo da se uspostave osnovne procedure prilagođene u potpunosti veličini i kompleksnosti poslovanja. Istovremeno razvijamo i set izveštaja neophodnih za praćenje i planiranje poslovanja kao i obuke ili mentorski program zaposlenih.

Usluge obuhvataju sledeće elemente:

  • Bilans uspeha – analiza, praćenje i planiranje
  • Bilans stanja – analiza, praćenje i planiranje
  • Novčani tok – planiranje
  • Osnovni finansijski pokazatelji kojima se prati rezultat i finansijska stabilnost
  • Upravljanje obrtnom imovinom i obavezama iz poslovanja – zalihama, potraživanjima, gotovinom i obavezama iz poslovanja
  • Upravljanje finansijskim obavezama – kreditima
  • Obračun troškova i učinaka - klasifikacija troškova, obračun troškova po nosiocima učinaka, obračun vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
  • Godišnji izveštaj o poslovanju
  • Godišnji plan poslovanja

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs