Poslovni konsalting

Stvaramo i razvijamo se zajedno

Fokusirani na stvarne potrebe

Usmereni smo na stvarne potrebe klijenata u želji da im pružimo odgovarajuću pomoć koja direktno i u najkraćem roku dovodi do pozitivne promene i očekivanih rezultata. Ovakvim pristupom optimiziramo vreme i troškove u stvaranju vrednosti koje klijenti očekuju od nas

Nalazimo najbolja rešenja

U odnosu punog poverenja uvek smo veoma otvoreni i iskreni u dijagnozi stanja koje menjamo. Ohrabrujemo naše klijente da sa nama postavljaju prava pitanja i kada su teška i da traže smela rešenja koja će dovesti do željene promene.

Uvek smo tu

Važno nam je da budemo pouzdani partneri našim klijentima i da uvek mogu da računaju na našu podršku. Svaki projekat u koji smo uključeni pratimo do kraja.

Fokusirani na praktičnu primenu

Kroz sve vidove saradnje uvek smo fokusirani na neposrednu praktičnu primenu svih poboljšanja i veština koje klijenti sa nama steknu. U procesu promena, našim U procesu promena, našim stalnim prisustvom zajedno rešavamo dnevne zadatke i probleme koji nastaju u svakodnevnom poslu i tako osiguravamo da naši klijenti odmah primenjuju i praktično sve što su naučili od nas.

Istrajni u postizanju postavljenih ciljeva

Našim stalnim prisustvom u procesu realizacije promena  pružamu svu podršku klijentima da istraju i ne posustaju u realizaciji svega onoga što smo zajedno definisali kao ciljeve. Pomažemo im da kada na tom putu naiđu na izazove i prepreke, da ih prevaziđu i prilagode putanje za postizanje  ciljeva fokusirajući ih na sve pozitivne promene koje su već postigli.

Individualni pristup prema svakom klijentu

Za nas je svaki klijent poseban. Nezavisno od veličine preduzeća, sagledavamo poslovanje po segmentima i zajedno utvrđujemo koje su to oblasti koje treba da razvijemo ili poboljšamo.

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs