Finansijski menadžment za preduzeća

Poslovni rezultat nije nešto što se dešava tek tako i slučajno – njime se upravlja pojedinačnim odlukama, planiranjem i kontrolom
Svaka poslovna odluka ima svoje finansijske posledice
Dobra poslovna odluka se zasniva na dobrim finansijskim podacima, analizi i planiranju

Mi verujemo da svako može uspešno da upravlja svojim poslovanjem. Ovaj trening je pažljivo osmišljen da pruži zaokruženu celinu osnovnih znanja o tome kako treba finansijski uspešno voditi poslovanje, ali i da „osvesti“ važnost kod svakog vlasnika i menadžera zbog čega je važno upravljati finansijama i koliko je opasno ako se to ne radi.

Šta vam ovaj trening donosi?
Svaka odluka u poslovanju ima svoje finansijske posledice. Ovaj trodnevni trening će vam omogućiti da steknete fundamentalna znanja i veštine iz finansija kojima ćete razumeti suštinu finansijskog aspekta svog poslovanja. Naučićete da kvalitetnije i efikasnije upravljate svojim poslovanjem, kako na dnevnom, operativnom nivou, tako još više prilikom donošenja odluka  o investicijama, razvoju i svim drugim, strateški bitnim, pitanjima. Znanje sa ovog treninga biće veoma korisno i za definisanje projekata kojima ćete konkurisati za bespovratna sredstva iz evropskih i drugih fondova.

Kome je namenjen?
Ovaj trening namenjen je vlasnicima i menadžerima svih malih i srednjih preduzeća koji žele da razumeju dobro finansijske aspekte svog poslovanja, koji razvijaju funkcija finansijskog upravljanja u svojim preduzećima i imaju potrebu da prošire svoja znanja iz ove oblasti, kako bi bili još uspešniji.
Ovaj trening namenjen je i onima koji se tek spremaju da započnu neki poslovni poduhvat.

Sadržaj treninga
Predviđeno vreme trajanje ovog treninga je 18 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 9 blokova po satipo vremena u tri ili više dana. Priručnik i sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Trening se odvija u manjim grupama do najviše 12 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

 • Šta znači ,,upravljati finansijama" zašto je to važno i kako se to radi?
 • Poslovne finansije, računovodstvo - finansijsko, upravljačko, ciljevi, politika
 • Prihodi i rashodi - pojmovi, klasifikacija, princip vremenskog razgraničenja
 • Troškovi - pojmovi, obeležja, stalna imovina (vrednovanje, obračun amortizacije) i obrtna imovina (zalihe potraživanja), dugoročne i kratkoročne obaveze, klasifikacija kratkoročnih obaveza (finansijske, obaveze is poslovanja)
 • Tokovi gotovine - osnovni pojmovi, tokovi iz operativnih, investicionih i finansijskih aktivnosti
 • Finansijski izveštaji - Bilans uspeha, Bilans stanja, Bilans tokova novca - povezanost Bilansa uspeha i Bilansa stanja
 • Razumevanje koje posledice/zapise ostavlja svaka poslovna transakcija u bilansima, zašto je važno to uvek dobro razumeti prilikom donošenja poslovnih odluka
 • Osnovna pravila finansijskog ,,zdravog razuma" u poslovanju, izračunavanje najznačajnijih finansijskih pokazatelja - racio analiza, Du Pont analiza, tačka preloma
 • Da li smo likvidni? Da li su nam usklađeni prilivi/naplata potraživanja sa plaćanjima/obavezama?
 • Planiranje novčanog toka
 • Upravljanje obrtnim sredstvima - analiza ciklusa novca, obračun neto obrtnih sredstava, da li su nam potrebna dodatna finansijska sredstva, kako način saradnje sa kupcima i dobavljačima i zalihe utiču na naš neto obrtni kapital i likvidnost?
 • Šta smo zaradili? Analiza i planiranje bilansa uspeha - poslovni prihodi i rashodi, EBITDA, finansijski rashodi i porezi, neto rezultat
 • Šta sve imamo i šta dugujemo? Analiza i planiranje bilansa stanja - stalna imovina i obrtna imovina, dugoročne obaveze po kreditima, kratkoročne obaveze po kreditima, kratkoročne obaveze iz poslovanja
 • Kako da sagledamo sve bitne aspekte nove investicije ili nekog poslovnog poduhvata? Koliko treba da uložimo? Šta su nam izvori finansiranja? Šta dobijamo, koji su efekti? Da li se novi poduhvat uklapa u finansijske principe ,,zdravog razuma"?
 • Koji rizici su nam najznačajniji u poslovanju i kako na najbolji način da ih držimo pod kontrolom?
 • Zašto nam je potrebno upravljačko računovodstvo? Koji su procesi u upravljačkom računovodstvu? Sistemi obračuna troškova i kalkulacije obračuna troškova i učinaka? Koji se troškovi mogu obuhvatiti u cenu koštanja zaliha, a koji ne? Profitni centri

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs