Kako da razvijete najbolje poslovne 
odnose bankama

Finansiranje svakog poslovanja, nezavisno od veličine, je veoma važno. Od njega zavisi kakve ćete uslove plaćanja moći odobravati vašim kupcima i kakve ćete uslove plaćanja moći da prihvatite od vaših dobavljača, koliko ćete moći da smanjite neke troškove i kako ćete obezbediti tekuću dnevnu likvidnost. Finansiranje postaje još važnije kada je reč o daljem razvoju vašeg poslovanja. Ovaj trening u potpunosti je prilagođen malim poslovnim poduhvatima i bez puno “mudrovanja” naučiće vas na vrlo jednostavan i razumljiv način kako da na najefikasniji način sarađujete sa bankama na ravnopravnim osnovama i sopstvenu korist.

Šta vam ovaj trening donosi?

Ovaj trening će vam omogućiti da bolje razumete bankarske proizvode i kako da ih na najbolji način iskoristite u poslovanju, kako biste ga povećali i finansijski osigurali. Steći ćete bolji uvid u to šta je bankama važno prilikom ocene kreditne sposobnosti i kako to da iskoristite da postignete što bolje uslove u saradnji sa njima. Naučićete kako da na najefikasniji način realizujete komunikaciju sa bankama i postignete najbolji ishod.

Kome je namenjen?

Ovaj trening namenjen je preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima, koji koriste osnovne usluge banaka i planiraju da prošire saradnju sa njima.

Sadržaj treninga

Predviđeno vreme trajanje ovog jednodnevnog treninga je pola dana, 4 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 2 bloka po satipo vremena. Sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Trening se odvija u manjim grupama do najviše 16 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

Budite uvek u toku sa aktuelnostima!

Nunc luctus in metus eget fringilla. Aliquam sed justo ligula. Vestibulum nibh erat, pellentesque ut laoreet vitae.