Ostale usluge

Osim navedenih oblasti možemo osmisliti i realizovati treninge i mentorske programe za potrebe klijenta iz bilo koje druge oblasti poslovnih finansija i menadžmenta finansija.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

 • Ocena boniteta preduzeća
  • razumevanje sadržaja podataka i informacija objavljenih u setu FI, koja su javno dostupna
  • izračunavanje i tumačenje svih relevantnih finansijskih pokazatelja
  • razumevanje i tumačenje izveštaja o oceni boniteta i skoringu
  • poznavanje najznačajnijih kompanija za rejting koje posluju u Srbiji i razumevanje njihovih metodologija, skoring sistema i izveštaja koje sačinjavaju za korisnike
 • Sistem upravljanja kupcima
  • kreditna politika prema kupcima (kreditni standardi, kreditna analiza)
  • kreditni uslovi
  • politika naplate potraživanje kupaca
  • procedure i kreiranje baze podataka o kupcima i tržištu dr.
 • Upravljanje obrtnim sredstvima i kapitalom
  • obračun i sačinjavanje izveštaja za praćenje obrtnih sredstava i obaveza iz poslovanja, otimalan nivo neto OBS,
  • parametari za upravljanje potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima,
  • politika prema kupcima i dobavljačima u skladu sa postavljenim ciljevima o upravljanju OBS
  • izbor metoda finansiranja OBS
  • utvrđivanje iznosa i vrste potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za finansiranje neto OBS
 • Upravljanje troškovima
  • klasifikacija troškova po vrsti, mestu, ponašanju, direktnosti i dr
  • principi kontrole troškova
  • osnovni principi optimiziranja troškova
 • Upravljanje novčanim tokovima
  • novčani tokovi, vrste po aktivnostima (operativni, investicioni, finansijski) i metodologiji (direktni i indirektni)
  • postupak i izveštaji za planiranje i praćenje novčanih tokova (dnevni, nedeljni, mesečni)
  • strategija upravljanja gotovinom
  • minimalan saldo gotovine za normalno funkcionisanje i dr.
 • Finansijski alati za sačinjavanje finansijskih projekcija i analiza opravdanosti investicija
  • sačinjavanje projekcija bilansa uspeha, bilansa stanja i novčanih tokova
  • diskontovanje novčanih tokova
  • analiza povrata investicije, interne stope prinosa
  • analiza osetljivosti
  • analiza prelomne tačke rentabiliteta i
  • sve druge analize i finansijski alati koji se koristi za finansijske projekcije i analizu opravdanosti poslovnog poduhvata

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs